Dr. Eric Pearl v svoji knjigi Ponovna povezava: zdravi druge, zdravi sebe pojav Reconnective Healinga® na daljavo razloži takole: »Richard Gerber, dr. med., v svoji knjigi Vibrational Medicine predstavi Tiller-Einsteinov model pozitivnega in negativnega prostor-časa: fizična snov obstaja v pozitivnem prostor-času, energije onkraj svetlobne hitrosti (kamor sodijo eterične in astralne frekvence) obstajajo v negativnem prostor-času. Gerber pojasni, da je pozitivna energija prostor-čas (in snovi) po naravi primarno električna, med tem ko je negativna energija prostor-čas v osnovi magnetska. V skladu s tem je pozitivni prostor-čas svet elektromagnetske radiacije (EM), medtem ko je negativni prostor-čas svet magnetnoelektrične radiacije (ME). Negativna energija prostor-čas ima poleg svoje primarne magnetske narave še eno vznemirljivo značilnost: tendenco k negativni entropiji. Entropija je nagnjenost k neurejenosti, neorganiziranosti – nesproščenosti ali bolezni (ang. dis-ease). Višja stopnja entropije, višja stopnja neurejenosti. Negativna entropija je tendenca k urejenosti, organizaciji – sproščenosti (ang. ease). To je nagnjenost k regeneraciji in zdravljenju. Kaj ima to opraviti z Reconnective Healingom® na daljavo? Frekvence ponovne povezave niso omejene z zakoni pozitivnega prostor-časa. Na vsaj nekaj ravneh se skladajo s koncepti negativnega prostor-časa. To je popolnoma drugačen referenčni sistem, ki najverjetneje ponuja delen uvid v to, zakaj pri uporabi Reconnective Healinga® za sebe ali na daljavo ni nobene potrebe po uporabi rok… Eno od teoretičnih načel kvantne mehanike pravi, da sile dejansko postajajo močnejše z razdaljo. Delo z nekom, ki ni fizično navzoč ob nas, nam vedno znova daje možnost preizkusiti ta pojav.«

Reconnective Healing® poteka izven dimenzij časa in prostora. Prav vseeno je, ali je izvajalec ponovne povezave v isti sobi kot klient, ali pa sta več tisoč kilometrov narazen.


povezava_na_daljavo

Izkušnje kažejo, da je učinek Reconnective Healinga® na daljavo povsem enak, kot če sta izvajalec ponovne povezave in klient v istem prostoru. Zato lahko v primerih, ko nimate možnosti za osebno srečanje z izvajalcem ponovne povezave, mirno zaprosite za Reconnective Healing® na daljavo.

Še več, na daljavo lahko pomagamo tudi klientom, ki niti ne vedo, da so v procesu vračanja v ravnovesje. Seveda se v tem primeru postavlja vprašanje, ali je to moralno in etično? Ali ne bi morali morda osebe prej zaprositi za dovoljenje?

Odgovor na prvo vprašanje je pritrdilen, na drugo nikalen. Za Reconnective Healing® ne potrebujemo vnaprejšnje privolitve klienta. Še več, na daljavo lahko pomagamo tudi klientom, ki niti ne vedo, da so v procesu vračanja v ravnovesje. Seveda se v tem primeru postavlja vprašanje, ali je to moralno in etično? Ali ne bi morali morda osebe prej zaprositi za dovoljenje? Odgovor na prvo vprašanje je pritrdilen, na drugo nikalen. Za Reconnective Healing® ne potrebujemo vnaprejšnje privolitve klienta. Proces namreč vodi Univerzalna inteligenca (zamenjajte besedo z Bog, Prasila, Ljubezen, ali katero koli drugo), ki točno ve, v kakšni obliki se bo posameznik vrnil v ravnovesje, ki bo v njegovo najvišje dobro. Izvajalec ponovne povezave v resnici ničesar ne usmerja, ampak klienta zgolj poveže v proces vračanja v ravnovesje, v katerem odločitev o tem, kakšno bo to ravnovesje, sprejmeta klient in Univerzum sama. Odločitev o tem kakšen bo rezultat, tako v vsakem primeru sprejme klient (zavedno ali nezavedno). Dr. Pearl razloži takole: » Čeprav bi mnogi radi, da bi bilo drugače, lahko Reconnective Healing® zgolj ponudimo. Tega ne moremo zadati. Za dovoljenje je torej samodejno naprošeno ob ponujanju daru. Reconnective Healing®, ki obrodi sadove, pomeni, da je bilo dano dovoljenje. Torej naj je oseba zavestni prejemnik, kot na primer nekdo, ki nas pokliče za srečanje, ali posameznik, ki v tistem trenutku ne more sprejeti zavestne odločitve, ponujanje Reconnective Healinga®, naj bo izgovorjeno na glas ali v tišini lastnih misli, je vedno ustrezno. Sprejetje tega procesa in njegova oblika upoštevata najvišje dobro osebe.«

Dovolite si zato preizkusiti ta dar, četudi se z izvajalcem ponovne povezave ne morete ali ne želite srečati.


Povzeto po: dr. Pearl Eric, Ponovno povezani: Zdravi druge, zdravi sebe, Ljubljana, Karantanija